VTIPBÁZE.CZ
660 05.09.2021 23:57:40
Rabinovič a Šlemenzon se vystěhují do Izraele. V malém městě jim nabídnou podporu. Šlemenzon je lékař, dostane práci jako ošetřovatel v nemocnici. Rabinovič prohlásí, že je kantor. Nehodí se nabídnout kantorovi těžkou, špinavou práci, tak mu obec vyplácí malou rentu. Pak ho ale požádají, aby zazpíval v synagoze.
Samozvaný kantor se zoufale rozběhne ke Šlemenzonovi:
- Probůh, Dodiku, co mám dělat? Vůbec neumím zpívat!
- Jašo, udělej tohle: stoupni si na pódium, vydej jeden tón a padni na zem. O zbytek se postarám já.
Tak se stane.
Šlemenzon se prodírá znepokojeným davem, prohlédne si Rabinoviče, nahmatá puls a narovná se:
- Přátele, bude žít, ale už nikdy nebude zpívat!