VTIPBÁZE.CZ
644 25.11.2019 20:54:33
Stařičký farář umírá a přijde jej navštívit jeho advokát.
- "Co pro Vás mohu udělat, Otče?"
- "Sežeňte mého ošetřujícího lékaře."
Advokát jde, lékaře přivede. Farář popadne každou rukou jednoho a nic se neděje. Po dlouhé chvíli se advokát osmělí zeptat, co to má znamenat.
- "Chci zemřít jako Ježíš, s lotrem po levici i po pravici. "