VTIPBÁZE.CZ
637 14.03.2019 13:49:34
David a Suzy Silvermanovi návštívili Izrael a David se rozhodl vzít Suzy do divadla na představení, pojednávajícím o záhadné vraždě.
Když přišli, David ukázal své vstupenky biletářce, která je usadila, ale David zjistil, že jsou příliš daleko od jeviště.
David zašeptal biletářce : "To je mysteriózní hra a já chci sledovat tu záhadu zblízka.
Dejte mi lepší sedadla a já vás náležitě odměním."
Biletářka tedy přesunula Davida a Suzy do druhé řady
a David jí hodil jeden šekel.
Biletářka se podívala na šekel,
pak se naklonila k Davidovi a zašeptala:
"Udělala to ta žena."